सन २०१८-१९ आय बी टी प्रकल्प

 ३डी प्रिंटर वर तयार केलेली इमारत मॉडेल
 गृह आरोग्य विभाग अंतर्गत पाककला सादर करताना
 गृह आरोग्य विभाग अंतर्गत रक्तगट व हिमोग्लोबीन  तपासणी
गृह आरोग्य विभाग अंतर्गत खजुरापासून चॉकलेट तयार करताना
 गृह आरोग्य विभाग अंतर्गत कार्यक्रमाअंतर्गत ओळी भेळ
 लोकोपयोगी सेवा शोष खड्डा तयार करताना विध्यार्थी
 २०१८-१९ चा आदर्श उपक्रमशील शाळा पुरस्कार
 शेती पशुपालन उपक्रमांतर्गत पीक उत्पादन
 क्षेत्र भेट    ---  शेती मॉल कळंब
 यशस्वी कथा -आय बी टी विध्यार्थी स्वयंरोजगार व्यवसाय करताना  - प्रसाद गावडे
 यशस्वी कथा -आय बी टी विध्यार्थी स्वयंरोजगार व्यवसाय करताना--  विजय वायाळ
लोकोपयोगी सेवा -अभियांत्रिकी विभाग मोटरसायकल गाडा तयार करून दिला
 कार्ले पिक लागवड व मशागत

 कार्ले पिक उत्पादन व विक्री करताना
 हैड्रोफोनिक्स पिकासाठी ठिबक संच तयार करताना दहावीचे विध्यार्थी


Add caption

 हैड्रोफोनिक्स पिक  घेताना  दहावीचे विध्यार्थी
 दशपर्णी अर्क तयार करताना


 कृषी विज्ञान केंद्र नारायण गाव क्षेत्र भेट

 मिरची उत्पादन
 लोकोपयोगी सेवा ग्रामपंचायत  साठी कचरा कुंडी बनून दिलेली
 सायकल यंत्र प्रयॊग करताना
 बायोगॅस मॉडेल तयार करताना विध्यार्थी
 टाकाऊ वस्तू पासून बसने साठी बाक तयार करताना 

 लोकोपयोगी सेवा कचरा कुंडी ओला व सुका कचरा ठेवणेसाठी


 kapost khat tyar karnre machine
 olee bhel tyar kartana v aswad ghetana mulee
solar system sathee stand

Progress

 energy and environment ele exp
 Home and Health Science B P chekup
 AKSHATIL TARE -3 D PRINTING SPPECH
 L D R KITT REPAIR SCHOOL BOARD
 ROW MATERIAL MADE BY CHAIR

new progress


 गांडूळ खत चाळणी करताना विध्यार्थी


 कार्लेबागेत कारल्याची तोडणी करताना विध्यार्थी व हायड्रोफोनिक्स ठिबक वर जोडणी करताना
 सीरिज सर्किट जोडणी करणे व सोल्डरिंग करणे प्रात्यक्षिक करताना

 एल .डी आर तंत्राचा वापर करून शाळेचा नाम फलक तयार करणे
 आकाशवाणी पुणे येथे आकाशातील उगवते तारे या अंतगत विज्ञान आणि संशोधन - धवनीमुद्रण कल्याणी   भोर
 टाकाऊ पासून टिकाऊ खुर्ची तयार केली
 कचरा  व्यवस्थापन

 EDUCATIONAL TRIP KOLHAPUR